top of page
Recent Posts
Featured Posts

İlaç kullanımına bağlı olarak oluşan dişeti büyümesi

Dişeti büyümeleri, ağız bakımını zorlaştırmanın yanı sıra estetik bozukluklara, yalancı cep oluşumuna ve bunlara ek olarak periodontal cep içindeki mikrobiyal aktivitenin artmasıyla periodontal yıkıma zemin hazırlamaktadır.

Antikonvülsan (Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar), immünosupresan (organ transplantasyonu geçirmiş olan hastalarda kullanılan savunma sistemini baskılayan ilaçlar) ve kalsiyum kanal blokeri (kan basıncının düzenlenmesinde kullanılan ilaçlar) grubu ilaçların, dişetinde büyümeye neden olduğu çeşitli bilinmektedir.

İlaca bağlı dişeti büyümesinin ağızda sıklıkla ön bölgede meydana gelme eğilimi vardır. Genellikle genç bireylerde görülmektedir.

İlaca bağlı dişeti büyümesinde kesin sonuca ulaşılacak bir tedaviden çok, durumun kontrol edilebilir düzeyde tutulması hedeflenir. Münkünse ilacın kullanımının bırakılması, azaltılması veya başka bir ilaç grubu ile değiştirilmesi ile birlikte tedavide başarı artar. Diş hekimi ve hastanın sistemik durumunu takip eden hekimin bu olgularda tedaviyi birlikte yürütmeleri en iyi sonucu verecektir.

Periodontal tedavi çoğu hastada olayın şiddetini azaltmakta ve dişeti büyümesi küçülmektedir. Birçok hastada bu tedavi yeterli olmaktadır. Ancak, dişeti büyümesinin yaygınlığı ve şiddeti fazla ise cerrahi tedavi kaçınılmazdır, ancak buna rağmen ilaca bağlı dişeti büyümelerinde tekrar görülme ihtimali kullanılan ilaca bağlı olarak söz konusu olabilir.

Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page